Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.selectedbylaila.com

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Selected by Laila behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen selectedbylaila.com samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen selectedbylaila.com samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Selected by laila AB med organisationsnummer 559012-3310 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Selected by Laila behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Selected by Laila. I sådant fall kommer Selected by Laila inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal
Köper du produkter och/eller tjänster från Selected by Laila behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse
Vissa lagar eller regler gör att Selected by Laila som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning
Selected by Laila kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Selected by Laila ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Selected by Laila samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på selectedbylaila.com och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Selected by Laila samlar dessutom icke-personlig information vid besök på selectedbylaila.com. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Selected by Laila bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Selected by Laila produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av selectedbylaila.com
 • Hur länge vi bevarar personuppgifter
 • Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Selected by Laila sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Selected by Laila kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Selected by Lailas rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Selected by Laila kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Selected by Laila kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Selected by Laila räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer. Selected by Laila för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Selected by Laila överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen selectedbylaila.com lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Selected by Laila rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Selected by Laila vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Selected by Laila säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Selected by Laila har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. De anställda hos Selected by Laila är skyldiga att följa Selected by Laila regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Selected by Laila använder sig av så kallade cookies på selectedbylaila.com. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på selectedbylaila.com för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare
 • Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av selectedbylaila.com som avsett.

Förteckning över cookies vi samlar in

Namn Beskrivning
FORM_KEY Sparar slumpgenererad nyckel för att förhindra förfalskade sidanrop.
PHPSESSID Ditt sessionsid på servern.
GUEST-VIEW Tillåter gäster/ej inloggade användare att se och ändra i sin order.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En länk till information som beskriver innehållet i din shoppingvagn och historiken över vad du tidigare tittat på (om du slagit på denna funktionalitet).
STF Information om produkter du skickat per e-post till vänner.
STORE Vilkaet språk eller vilken vy du valt att se.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indikerar om du har tillåtit användandet av cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-STORAGE Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
SECTION-DATA-IDS Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
X-MAGENTO-VARY Gör att vi cachar innehållet i din browser lokalt för att tillåta snabbare sidladdning.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Gör att vi kan översätta innehållet till andra språk automatiskt.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Gör att vi kan översätta innehållet till andra språk automatiskt.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Selected by Laila få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Selected by Laila förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Selected by Laila ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@selectedbylaila.com eller Selected by Laila, Upplandsgatan 24, 113 60 Stockholm, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-09-24

Kommentera